sprzedażwynajem
sprzedażwynajem
rekreacyjnebudowlane
rolneinwestycyjne
sprzedażwynajem
sprzedażwynajem
ID oferty:
Dział:
Szukaj:
Cena:
Strona główna Kujawy Firma Kontakt Mapa Linki Karta praw klienta
Grunty - inwestycyjne: TEREN INWESTYCYJNY 1,0133HA, CHOCEŃ Cena: 334.389 PLN, 74.904 € Grunty - inwestycyjne: DZIAŁKA INWESTYCYJNA 8572M2 W CENTRUM CHOCENIA Cena: 282.876 PLN, 63.365 € Mieszkania - sprzedaż: MIESZKANIE 2-POKOJOWE 55,1M2 Z GARDEROBĄ, M.POSTOJOWE, TEREN ZAMKNIĘTY Cena: 310.000 PLN, 69.441 € Domy - sprzedaż: DOM JEDNORODZINNY 95M2, BUDYNEK GOSPODARCZY 20M2, DZIAŁKA 340M2 Cena: 257.000 PLN, 57.569 € Mieszkania - wynajem: DWUPOKOJOWE MIESZKANIE 48M2 Z BALKONEM, PARTER, CENTRUM Czynsz: 1.000 PLN, 224 € Mieszkania - wynajem: UMEBLOWANA KAWALERKA 36M2 Z BALKONEM, I PIĘTRO, WŁOCŁAWEK Czynsz: 850 PLN, 190 € Grunty - inwestycyjne: DO WYNAJĘCIA DZIAŁKA 2970M2, WŁOCŁAWEK - REJON PCHLI TARG Cena: 3.000 PLN, 672 € Domy - sprzedaż: PIĘTROWY DOM 109M2, GARAŻ, BUDYNEK GOSPODARCZY, DZIAŁKA 846M2 Cena: 375.000 PLN, 84.001 € Lokale - wynajem: LOKAL 42,6M2, NA CELE BIUROWO-USŁUGOWE, II P, ŚCISŁE CENTRUM Czynsz: 1.000 PLN, 224 € Mieszkania - sprzedaż: TRZYPOKOJOWE MIESZKANIE 62,6M2, PARTER, BLOK IVP, KAZIMIERZA WIELKIEGO Cena: 280.000 PLN, 62.721 €
 » Urzędy
 » Notariusze
 » Specjaliści
OCEŃ JAKOŚĆ NASZYCH USŁUG?
 profesjonalne?
 98 %
 standardowe?
 2 %
 niska?
 1 %
Kursy średnie NBP
z dnia 2020-12-02
1 EUR  4,4642
1 USD  3,7038
1 CHF  4,1112
1 GBP  4,9426
 Kontakt

 

nowa siedziba naszej firmy

87-800 Włocławek

ul.Polskiej Organizacji Wojskowej(P.O.W.)22a (I piętro)wejście od ulicy Pułaskiego -obok Sklepu Medycznego Akson

87-800 WŁOCŁAWEK

tel: 602-495-480, 692-706-980
 
www.nieruchomosci.kujawskie.com.pl

e-mail: biuro@nkujawskie.pl


Biuro czynne w dni robocze :

poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 17:00


 


Jak do nas dojechać - zobacz na mapie poniżej
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy dokument opisuje zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domen;

  www.mirjax.com.pl / www.wysocki.pl / www.nieruchomosci.wysocki.pl

 2. Określenia użyte w niniejszym dokumencie pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 • AdministratorSerwisu internetowego i Administrator danych osobowych (ADO) w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO,

 • Dane osobowe – dane osobowe, za które uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

 • Przedsiębiorca - Nieruchomości Kujawskie Karolina Wysocka z siedzibą we Włocławku, ul.Polskiej Organizacji Wojskowej (P.O.W.) 22A, kod pocztowy 87-800 Włocławek, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego CEIDG , REGON 341303305, NIP 8882745219,

 • Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, dostępny na Serwisie pod adresem domen: www.mirjax.com.pl www.wysocki.pl , www.nieruchomosci.wysocki.pl

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 • Serwis Przedsiębiorcy / Serwis – zespół stron internetowych dostępnych pod adresem www.mirjax.com.pl / www.wysocki.pl / www.nieruchomosci.wysocki.pl administrowany i utrzymywany przez Przedsiębiorcę.

 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu Przedsiębiorcy,

§ 1. DANE OSOBOWE
 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem niniejszego Serwisu - Administratorem danych jest Przedsiębiorca - Nieruchomości Kujawskie Karolina Wysocka z siedzibą we Włocławku, ul.Polskiej Organizacji Wojskowej (P.O.W.) 22A, kod pocztowy 87-800 Włocławek, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego CEIDG , REGON 341303305, NIP 8882745219.

 2. Danymi osobowymi Użytkownika, przetwarzanymi przez Administratora mogą być w szczególności: adres poczty elektronicznej, nazwisko imię, firma, stanowisko w firmie, adres e-mail, telefon, adres pocztowy ,podawane w związku z zainteresowaniem naszą ofertą promowaną na Serwisie lub usługą świadczoną w ramach umowy pośrednictwa.

 3. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w niezbędnym zakresie, przez czas konieczny do realizacji naszych usług, przekazywania odpowiedzi na przesłane przez Użytkowników zapytania, a maksymalnie przez okres wymagany do celów zapewnienia zgodności z przepisami podatkowo-księgowymi, oraz dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia .

 4. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające nieuprawnionemu pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby do tego nieuprawnione.

 5. Do Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby i podmioty wyraźnie do tego upoważnione.

 6. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane, tylko wtedy jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie i tylko w niezbędnym zakresie, np. jako część zapytania ofertowego niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług lub gdy świadczymy dla Państwa usługę na podstawie zwartej umowy.

 7. Otrzymane informacje są przetwarzane w celach wskazanych poniżej:

  1) aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub w związku z realizowaniem usługi.

  2) aby zapewnić Państwu dostęp do ofert prezentowanych w ramach naszych usług lub dostarczyć dodatkowe informacje o usłudze.

  3) aby poinformować Państwa o nowych ofertach w naszej bazie ofert nieruchomości.

  4) do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów.

 8. Administrator nie użycza i nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych innym osobom czy podmiotom, nie profiluje ich oraz nie przekazuje do państwa trzeciego, w tym do żadnej organizacji międzynarodowej.

 9. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora tylko będącym upoważnionymi do tego podmiotom przetwarzającym, wyłącznie w niezbędnym zakresie, w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia przez Administratora usług. Takimi podmiotami mogą być m.in. biuro rachunkowe, kancelaria notarialna, obsługa informatyczna, czy podmiot świadczący usługi hostingowe.

 10. Dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

§ 2. ZBIERANIE DANYCH ANONIMOWYCH

Z naszego Serwisu Mogą Państwo korzystać anonimowo. Serwis automatycznie rejestruje tylko informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy Internetu, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, adres strony, z której zostali Państwo przekierowani do naszego Serwisu, ilość i daty Państwa wizyt oraz historia przeglądanych podstron. Dane techniczne, o ile byłyby przez nas analizowane, są analizowane tylko i wyłącznie pod kątem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE I PLIKI COOKIES
 1. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

 2. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji stanowiących dane osobowe, nie zbiera i nie przetwarza również informacji stanowiących dane osobowe zawartych w plikach cookies.

 1. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że informacje zawarte w plikach cookies, stanowiące dane osobowe, mogą być jednak zbierane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta Użytkownik, odwiedzający Serwis. Pliki cookies (ciasteczka), o których mowa powyżej stanowią niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika.

 2. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej i zmienić sposób zarządzania tymi plikami. W tym celu Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

§ 4. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
 1. Każdy Użytkownik ma prawo w każdym czasie do uzyskania dostępu do swoich danych, w tym prawo do aktualizacji swoich danych,prawo do przenoszenia danych, dokonania ich modyfikacji, zgłoszenia żądania usunięcia i zaprzestania ich przetwarzania.

 2. Każdy Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora informację na temat tego czy przetwarza jego Dane Osobowe. Jeżeli dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora informacji o zasadach przetwarzania jego Danych Osobowych, dostępu do swoich Danych Osobowych.

 3. W celu zgłoszenia żądania związanego z administrowaniem Danych osobowych  Użytkownika, wymagany jest kontakt z Administratorem pod adresem biuro@nkujawskie.pl .

 4. Każdy Użytkownik ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 20.05.2018 roku i jest dostępna pod adresem domen: www.mirjax.com.pl / www.wysocki.pl / www.nieruchomosci.wysocki.pl

 2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie.
 3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszej Polityki Prywatności jest prawo polskie.

 4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


domy sprzedaż włocławekdomy do wynajęcia włocławekdziałki budowlane włocławekdziałki i tereny inwestycyjne włocławekdziałki rekreacyjnedziałki rolne włocławekmieszkania włocławekmieszkania do wynajęcia włocławeklokale wynajem włocławekhale magazyny włocławekbudynki na cele gospodarcze włocławekpokoje gościnne włocławekkwatery dla firm włocławekwww.nieruchomosci.kujawskie.com.pl • • www.kwatery.wloclawek.pl • • www.tophouse.pl • • www.facebook.com/nkujawskie • • • Ważne: • • • Korzystając dalej z naszego serwisu, oznacza to, że akceptują Państwo Politykę prywatności Administratora serwisu. • • • Na tej stronie nie korzystamy z mechanizmów zbierania danych określanych jako „cookies”. (zobacz więcej o cookies).
Dodaj do ulubionych Ustaw stronę jako startową Powiadom znajomego Napisz do nas, jeśli na tej stronie są błędy
Copyright © 2020 Nieruchomości Kujawskie, 87-800 Włocławek, ul.Polskiej Organizacji Wojskowej(P.O.W.)22A, tel. kom. 692-706-980. Powered by WYSOCKI.PL