sprzedażwynajem
sprzedażwynajem
rekreacyjnebudowlane
rolneinwestycyjne
sprzedażwynajem
sprzedażwynajem
ID oferty:
Dział:
Szukaj:
Cena:
Strona główna Kujawy Firma Kontakt Mapa Linki Karta praw klienta
Mieszkania - wynajem: UMEBLOWANA KAWALERKA 33,1M2 Z BALKONEM, I PIĘTRO, WŁOCŁAWEK Czynsz: 740 PLN, 171 € Lokale - wynajem: POMIESZCZENIA 538M2 NA CELE USŁUGOWE LUB BIUROWE NA ZAZAMCZU Czynsz: 9.000 PLN, 2.089 € Domy - wynajem: UMEBLOWANY I WYPOSAŻONY DOM 72M2 Z TARASEM, WŁOCŁAWEK Czynsz: 1.200 PLN, 278 € Grunty - inwestycyjne: TEREN INWESTYCYJNY 2,7243HA WŁOCŁAWEK WSCHÓD PRZEMYSŁOWY Cena: 3.269.000 PLN, 758.891 € Działki - budowlane: GRUNTY NIEZABUDOWANE 1572M2 WE WŁOCŁAWKU NA OSIEDLU POŁUDNIE Cena: 200.000 PLN, 46.429 € Obiekty - wynajem: PARTEROWY BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY 298M2, RADZIEJÓW Czynsz: 4.500 PLN, 1.044 € Grunty - inwestycyjne: GRUNTY 2,07HA POD BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE, DĘBNIAKI Cena: 415.200 PLN, 96.387 € Działki - budowlane: DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO 1317M2 - 2064M2 W OTULINIE PARKU, DĘBNIAKI Cena: 20 PLN, 4 € Mieszkania - sprzedaż: CZTEROPOKOJOWE MIESZKANIE 73,7M2 Z BALKONEM, VII PIĘTRO, WŁOCŁAWEK Cena: 209.000 PLN, 48.518 € Obiekty - wynajem: DWUPIĘTROWY BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWY 359M2 W CENTRUM Czynsz: 8.975 PLN, 2.083 €
 » Urzędy
 » Notariusze
 » Specjaliści
OCEŃ JAKOŚĆ NASZYCH USŁUG?
 profesjonalne?
 98 %
 standardowe?
 2 %
 niska?
 1 %
Kursy średnie NBP
z dnia 2018-07-16
1 EUR  4,3076
1 USD  3,6828
1 CHF  3,6816
1 GBP  4,8811
 Kontakt

 

87-800 Włocławek, ul.T.Kościuszki 19A (I piętro)
tel: 602-495-480 lub 692-706-980
 
www.nieruchomosci.kujawskie.com.pl
e-mail: biuro@nkujawskie.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 18:00
sobota w godz. 10:00 - 13:00


 


Jak do nas dojechać - zobacz na mapie poniżej 
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Niniejszy dokument opisuje zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domen;

    www.mirjax.com.pl / www.wysocki.pl / www.nieruchomosci.wysocki.pl

  2. Określenia użyte w niniejszym dokumencie pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

  • AdministratorSerwisu internetowego i Administrator danych osobowych (ADO) w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO,

  • Dane osobowe – dane osobowe, za które uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

  • Przedsiębiorca - Nieruchomości Kujawskie Karolina Wysocka z siedzibą we Włocławku,
    ul. T. Kościuszki 19A, kod pocztowy 87-800 Włocławek, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego CEIDG , REGON 341303305, NIP 8882745219,

  • Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, dostępny na Serwisie pod adresem domen: www.mirjax.com.pl www.wysocki.pl , www.nieruchomosci.wysocki.pl

  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

  • Serwis Przedsiębiorcy / Serwis – zespół stron internetowych dostępnych pod adresem www.mirjax.com.pl / www.wysocki.pl / www.nieruchomosci.wysocki.pl administrowany i utrzymywany przez Przedsiębiorcę.

  • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu Przedsiębiorcy,

§ 1. DANE OSOBOWE
  1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Przedsiębiorca - Nieruchomości Kujawskie Karolina Wysocka z siedzibą we Włocławku, ul. T. Kościuszki 19A, kod pocztowy 87-800 Włocławek, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego CEIDG , REGON 341303305, NIP 8882745219, pełni funkcję Administratora.

  2. Danymi osobowymi użytkownika, przetwarzanymi przez Przedsiębiorcę mogą być w szczególności: adres poczty elektronicznej, nazwisko imię, firma, stanowisko w firmie, adres e-mail, telefon, adres pocztowy ,podawane w związku z zainteresowaniem naszą ofertą promowaną na Serwisie lub usługą świadczoną w ramach umowy.

  3. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w niezbędnym zakresie, przez czas konieczny do realizacji naszych usług, przekazywania odpowiedzi na przesłane przez Użytkowników zapytania, a maksymalnie przez okres wymagany do celów zapewnienia zgodności z przepisami podatkowo-księgowymi, oraz dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia .

  4. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające nieuprawnionemu pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby do tego nieuprawnione.

  5. Do Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby i podmioty wyraźnie do tego upoważnione.

  6. Dane osobowe są przez Przedsiębiorcę przetwarzane, tylko wtedy jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie i tylko w niezbędnym zakresie, np. jako część zapytania ofertowego niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług lub gdy świadczymy dla Państwa usługę na podstawie zwartej umowy.

  7. Otrzymane informacje są przetwarzane w celach wskazanych poniżej:

    1) aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub w związku z realizowaniem usługi.

    2) aby zapewnić Państwu dostęp do ofert prezentowanych w ramach naszych usług lub dostarczyć dodatkowe informacje o usłudze.

    3) aby poinformować Państwa o nowych ofertach w naszej bazie ofert nieruchomości.

    4) do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów.

  8. Przedsiębiorca nie przekazuje, nie użycza i nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych innym osobom czy podmiotom, nie profiluje ich oraz nie przekazuje do państwa trzeciego, w tym do żadnej organizacji międzynarodowej.

  9. Dane osobowe mogą być przekazywane przez nas tylko będącym upoważnionymi do tego podmiotom przetwarzającym, wyłącznie w niezbędnym zakresie, w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia przez nas usług. Takimi podmiotami w działalności Przedsiębiorcy mogą być m.in. biuro rachunkowe, kancelaria notarialna, obsługa informatyczna, czy podmiot świadczący usługi hostingowe.

  10. Dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

§ 2. ZBIERANIE DANYCH ANONIMOWYCH

Nie rejestrujemy żadnych prywatnych danych podczas Państwa wizyty na Serwisie. Mogą Państwo korzystać ze stron Serwisu anonimowo. Automatycznie rejestrujemy tylko informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy Internetu, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, adres strony, z której zostali Państwo przekierowani do naszego Serwisu, ilość i daty Państwa wizyt oraz historia przeglądanych podstron. Dane techniczne, o ile byłyby przez nas analizowane, są analizowane tylko i wyłącznie pod kątem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności Serwisu.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE I PLIKI COOKIES
  1. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

  2. Przedsiębiorca administrujący Serwisem nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji stanowiących dane osobowe, nie zbiera i nie przetwarza również informacji stanowiących dane osobowe zawartych w plikach cookies.

  1. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że informacje zawarte w plikach cookies, stanowiące dane osobowe, mogą być jednak zbierane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta Użytkownik, odwiedzający Serwis. Pliki cookies (ciasteczka), o których mowa powyżej stanowią niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika.

  2. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej i zmienić sposób zarządzania tymi plikami. W tym celu Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lb aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

§ 4. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
  1. Każdy Użytkownik ma prawo w każdym czasie do uzyskania dostępu do swoich danych, w tym prawo do aktualizacji swoich danych, dokonania ich modyfikacji, zgłoszenia żądania usunięcia i zaprzestania ich przetwarzania.

  2. Każdy Użytkownik ma prawo uzyskać od Przedsiębiorcy informację na temat tego czy Przedsiębiorca przetwarza jego Dane Osobowe. Jeżeli dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo do otrzymania od Przedsiębiorcy informacji o zasadach przetwarzania jego Danych Osobowych, dostępu do swoich Danych Osobowych, kopii swoich Danych Osobowych.

  3. W celu zgłoszenia żądania związanego z administrowaniem danych osobowych przez Użytkownika, wymagany jest kontakt z Przedsiębiorcą pod adresem biuro@nkujawskie.pl .

  4. Każdy Użytkownik ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie dotyczących go Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 20.05.2018 roku i jest dostępna pod adresem domen: www.mirjax.com.pl / www.wysocki.pl / www.nieruchomosci.wysocki.pl

  2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszej Polityki Prywatności jest prawo polskie.

  3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


domy sprzedaż włocławekdomy do wynajęcia włocławekdziałki budowlane włocławekdziałki i tereny inwestycyjne włocławekdziałki rekreacyjnedziałki rolne włocławekmieszkania włocławekmieszkania do wynajęcia włocławeklokale wynajem włocławekhale magazyny włocławekbudynki na cele gospodarcze włocławekpokoje gościnne włocławekkwatery dla firm włocławekwww.nieruchomosci.kujawskie.com.plwww.kwatery.wloclawek.plwww.tophouse.plwww.facebook.com/KujawyRealEstatemaps.google • • • Ważne: • • • Na tej stronie nie korzystamy z mechanizmów zbierania danych określanych jako „cookies”. (zobacz więcej o cookies).
Dodaj do ulubionych Ustaw stronę jako startową Powiadom znajomego Napisz do nas, jeśli na tej stronie są błędy
Copyright © 2018 Nieruchomości Kujawskie, 87-800 Włocławek, ul.T.Kościuszki 19A, tel. kom. 692-706-980. Powered by WYSOCKI.PL